HERKENNING

In de eerste periode na de dood van jouw liefste heb je geen idee hoe je verder moet. Wie kan jou vertellen hoe lang die periode voortduurt? Belangstellenden vragen of je het verlies al een plekje hebt gegeven. Lief bedoeld, maar je kunt er niets mee, want dat plekje vind je niet. De toekomst is onzeker. Je moet zoveel regelen en beslissingen nemen terwijl je hoofd en je hart niet meewerken.

Als na verloop van onbepaalde tijd de hoogste paniekgolven enigszins zijn weggeëbd en er iets meer rust komt in het dagelijks leven, wat ervaar je dan? Een nieuwe fase met gevoelens en gedachten die je mogelijk niet herkent. Je ervaart de wereld om je heen zo anders dan voorheen. Het verdriet heeft je verandert.

We zijn allemaal unieke individuen die een verschillend levenspad bewandelen. Toch is er een rode draad die ons met elkaar verbindt. Net als jij, verloren wij – overlevers uit de verhalenbundel – de liefde van ons leven. We hebben niet de intentie om je tips of goede raad te geven, maar misschien herken je iets van jouw situatie of belevingen in onze verhalen. We hopen van harte dat dit enige steun kan bieden aan jou.